Ta høgere utdanning der du bor

Karriere Oppland legger til rette for at du kan ta høgere utdanning og fagskoleutdanning der du bor. 

Karrieresentrene kan i samarbeid med fagskolene og høgskolene gi informasjon om studietilbud, gjennomføre og tilrettelegge for studentene, gi tilgang på rom og datautstyr og gi tilbud om faglig og pedagogisk veiledning.

Studiesenteret.no

Studiesenteret.no er et utdanningsnettverk som organiserer mange studiesenter i fylkene. Karriere Oppland er en del av dette nettverket.

Studiesenteret samarbeider med 7 ulike høgskoler/universitet. Nettverket er en nasjonal struktur for høgskoleutdanning og livslang læring. Organisasjonen er offentlig eid og har et ikke-kommersielt formål.

Du følger undervisningen fra ditt lokale karrieresenter via videokonferanse.

Et bredt studieprogram

I dag er det cirka 100 ulike studietilbud i nettverket, fra enkeltemner på bachelornivå til bachelorgrader og masteremner. Alle studiene er tilrettelagt for lokal læring.

For mer informasjon høgskole- og univsersitetsstudier, se studiesenteret.no 

Fagskole

Vi samarbeider med Fagskolen Innlandet.

Enkelte studier kan følges ved våre senter, kombinert med nettundervisning og enkelte samlinger på Gjøvik.

Mer informasjon om studietilbud finner du på Fagskolen Innlandet.

Høgskole

Enkelte høgskolestudier kan følges ved ett eller flere av våre karrieresenter.

Eksempler på studier vi kan tilby:

  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Grunnskolelærer (1.-7. og 5.-10.)
  • Barnehagelærer
  • Bedriftsøkonomi
  • Organisasjon og ledelse

Mer informasjon

Ta kontakt med karrieresenteret ditt:

  • for å få mer informasjon om fagskole eller høgskolestudier som kan følges ved karrieresenteret
  • hvis du har konkrete ønsker om studier på fag- og høgskole de neste årene
Til toppen