Opplæringstilbud høsten 2023

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten. 

Vil du søke?

Karriere Innlandet Gudbrandsdal tilbyr disse fagene:

KI Gudbrandsdal – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Matematikk 1P, 2P og 2P-y høsten 2023 - våren 2024 kveld
Norsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Engelsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Samfunnskunnskap høsten 2023 - våren 2024 kveld
Historie høsten 2023 - våren 2024 kveld
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 kveld
KI Gudbrandsdal – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helsefag for fremmedspråklige høsten 2023 - våren 2024 dag
Byggdrifterfaget - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 kveld
Renovasjonsfaget - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 dag