Vurdering av realkompetanse

Dokumentert realkompetanse gir deg kortere vei fram til studiekompetanse eller fag- svennebrev.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter du har skaffet deg gjennom tidligere utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert kompetansen din opp mot en læreplan i videregående opplæring, og kan få godkjent hele eller deler av et fag. Dette vil gi deg et kompetansebevis på hva du kan, og hvilke mål i læreplanen som er godkjent.

Hvis du skal søke opplæring, er vurderingen et grunnlag for å planlegge opplæringsløpet mot den sluttkompetansen du ønsker. 

Hvordan søke?

Søk på www.vigo.no eller kontakt karrieresenteret dersom du trenger hjelp/informasjon. 

Kopier av alle attester, vitnemål og annet som du mener er relevant for å synliggjøre kompetansen din, må du sende/levere til karrieresenteret ditt.

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

Etter at du har sendt inn søknad på vigo.no, får du bekreftelse på søknaden og innkalling til veiledning.

Karriere Oppland går gjennom all skriftlig dokumentasjon du har fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg har du en samtale med en veileder som kjenner ditt fagområde.

Til toppen