Forberedelse til timen

For å få mest mulig ut av karriereveiledningen, er det fint om du forbereder deg med å svare på spørsmålene under.

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi kan hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har,  og hvilken kompetanse du har eller kan utvikle for å nå dine mål i arbeidslivet.

Vi kan bistå deg med å ta gjennomtenkte jobb- og utdanningsvalg og er en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • en nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlagt og reflektert over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og din kompetanse
 • hjelp med CV, søknad og trening til jobbintervju
 • samtaletid ca. 1 time
 • observatør kan være med i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om du ikke har det helt klart for deg nå
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg 
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag? Hva er du ikke fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden? Hva tror du skal til for å oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!

Til toppen