Opplæringstilbud høsten 2022

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

Vil du søke?

Karriere Innlandet Hadeland tilbyr disse fagene: 

KI Hadeland – Tilbud høsten 2022 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode
Engelsk Vg1 høsten 2022 - våren 2023
Historie Vg3 høsten 2022 - våren 2023
Matematikk høsten 2022 - våren 2023
Samfunnskunnskap høsten 2022 - våren 2023
Naturfag høsten 2022 - våren 2023
Norsk Vg3 høsten 2022 - våren 2023
KI Hadeland – Tilbud høsten 2022 yrkesfag
Yrkesfag periode
Helse- og oppvekstfag Vg1 høsten 2022 - våren 2023
Helsearbeiderfag Vg2 våren 2023
Barn- og ungdomsarbeiderfag Vg2-3 høsten 2022 - våren 2023
Fellesfag til yrkesfag høsten 2022 - våren 2023
Renholdsoperatør - praksiskandidat høsten 2022 - våren 2023
Andre yrkesfag - praksiskandidat etter behov - ta kontakt
Yrkesnorsk - forberedende kurs høsten 2022 - våren 2023
Engelsk - forberedende kurs høsten 2022 - våren 2023
Til toppen