Opplæringstilbud høsten 2023

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

Vil du søke?

Karriere Innlandet Hadeland tilbyr disse fagene: 

KI Hadeland – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Engelsk Vg1 høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Historie Vg3 høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Matematikk høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Samfunnskunnskap høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Norsk Vg3 høsten 2023 - våren 2024 kl. 18.00 - 21.15
Norsk Vg1 kort botid høsten 2023 - våren 2024 kl. 11.45 - 15.00
Norsk Vg3 kort botid høsten 2023 - våren 2024 kl. 11.45 - 15.00
KI Hadeland – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag periode Tid for undervisning
Helse- og oppvekstfag Vg1 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Barn- og ungdomsarbeiderfag Vg2-3 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Fellesfag til yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Renholdsoperatør - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Andre yrkesfag - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Yrkesnorsk - forberedende kurs høsten 2023 - våren 2024 dagtid