Opplæringstilbud høsten 2021

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

  • Vil du søke på et av våre fagtilbud, må du gå inn via vigo.no.
    Mer informasjon om hvordan du søker, finner du på siden Hvordan søke? 
  • Inntak skjer fortløpende.
  • Ta kontakt hvis du har spørsmål rundt tilbudene. 

Er du permittert eller arbeidssøker?

Da har vi i tillegg egne tilbud, enten det gjelde videregående opplæring eller karriereveiledning. Ta kontakt for mer informasjon.

Karriere Oppland Hadeland tilbyr disse fagene: 

KO Hadeland – Tilbud høsten 2021 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode
Engelsk Vg1 høsten 2021 - våren 2022
Historie Vg3 høsten 2021 - våren 2022
Matematikk 1P høsten 2021 - våren 2022
Matematikk 2P høsten 2021 - våren 2022
Matematikk R1 (nettstøttet) (forbehold om tilstrekkelig antall søkere)
Naturfag Vg1 høsten 2021 - våren 2022
Naturfag Vg3 påbygg høsten 2021 - våren 2022
Norsk Vg3 (deltakere med annet morsmål) høsten 2021 - våren 2022
Norsk Vg3 høsten 2021 - våren 2022
Samfunnskunnskap Vg1 høsten 2021 - våren 2022
Norsk yrkesfag Vg2 høsten 2021 - våren 2022
KO Hadeland – Tilbud høsten 2021 yrkesfag
Yrkesfag periode
Helse- og oppvekstfag Vg1 høsten 2021 - våren 2022
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2021 - våren 2022
Helsearbeiderfag Vg3 høsten 2021 - våren 2022
Barn- og ungdomsarbeiderfag Vg2-3 høsten 2021 - våren 2022
Renholdsfag Vg3 høsten 2021 - våren 2022
Salgs- og kontorfag Vg3 høsten 2021 - våren 2022
Andre yrkesfag etter behov - ta kontakt
Til toppen