Trenger du studiekompetanse?

Karrieresenteret tilbyr undervisning i alle seks studiekompetansefag. Søk nå!

Klikk for stort bilde Karriere Oppland Lillehammer/Martin Brevik Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget som kreves for å komme inn på høgskole og universitet. 

Veien til studiekompetanse som voksen

Er du 23 år og har minst 5 års samlet erfaring fra arbeid og utdanning (23/5-regelen), får du generell studiekompetanse ved å bestå følgende seks fellesfag: norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag. 

Karrieresenteret tilbyr undervisning i alle disse fagene. Hvis du har tatt noen av fagene hos oss dette skoleåret, og har planer om å ta flere fag fra høsten, må du huske på å søke på nytt.

Hvis det er nok søkere tilbyr vi også undervisning i fordypningsfagene matematikk R1+R2, fysikk1 og kjemi1. 

Studieform

Undervisningen er tilrettelagt for voksne. Det er både samlinger med tradisjonell undervisning i klasserom og nettstøttet undervisning. 

Opptak

Det er fortløpende opptak frem til oppstart hver høst, derfor kan det lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg plass til kommende skoleår.  

Hva koster det?

Deltakere med rett etter opplæringslova §4A-3 får gratis opplæring. Det vil si at dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til gratis videregående opplæring. 

De som ikke har slik rett må betale en egenandel. Din rett vil bli vurdert ved karrieresenteret. 

Søk

Du må søke elektronisk via plattformen:

www.vigo.no

Velg "voksenopplæring/realkompetanse".

Mer informasjon

Ta kontakt

Kontakt Gunvor Strangstadstuen, ansvarlig for opptak til studiekompetansefag, for ytterligere informasjon.

Til toppen