Yrkesfaglig opplæring i bedrift

Kahn og Bendik får opplæring på arbeidsplassen sin. Målet er fagbrev i dataelektronikerfaget.

Karriere Oppland Lillehammer og bedriften Bright Norway AS, med avdeling i Lillehammer, samarbeider om opplæring til fagbrev i dataelektronikerfaget. Bright Norway er leverandør av lys- og lydinstallasjoner til kultur- og underholdningsbransjen. Karrieresenteret og Bright Norway har laget en opplæringsplan som skal lede frem til fagbrev i dataelektronikerfaget for to ansatte i bedriften.

Opplæring

De to kandidatene Khan N. Sardar og Bendik B. Skanke deltar henholdsvis innen ordningen Fagbrev på jobb og som praksiskandidat.

Fra venstre: lærer Roy Aurlund,  deltager Khan N. Sardar, deltager Bendik B. Skanke og bak til høyre:  praksisveileder  Frank Stefferud. - Klikk for stort bildeFra venstre: lærer Roy Aurlund, deltager Khan N. Sardar, deltager Bendik B. Skanke og bak til høyre: praksisveileder Frank Stefferud. Sissel Fedje/Karriere Oppland Lillehammer Begge kandidatene får teoretisk opplæring på arbeidsplassen. Roy Aurland, faglærer ved Lillehammer videregående skole, avdeling Nord, sørger for den teoretiske innføringen til de to deltagerne. Kahn får i tillegg praktisk veiledning av Frank Stefferud hos Bright. Bendik, som er praksiskandidat, har allerede lang praksis ved bedriften. Han deltar med et eget opplegg som fører fram til skriftlig eksamen i løpet av 2021.

Samarbeid

Veilederne og deltagerne samarbeider, støtter og hjelper hverandre i et felles team. Målet er fagbrev i dataelektronikerfaget for begge kandidatene.

Ulike veier frem mot fagbrev

Karrieresenteret tilbyr ulike veier frem mot fagbrev i et yrkesfag. Alle alternativene forutsetter at du har et godt praksisgrunnlag i faget før du søker om å bli deltager. Her kan du lese om de ulike veiene frem til fag- og svennebrev.

Til toppen