Fag- og svennebrev

Som voksen er det flere veier frem til fullført fag- og svennebrev. Som voksen i videregående opplæring skal du i hovedsak få et tilbud som er tilpasset voksne. Karriere Oppland tilbyr flere modeller:

Vekslingsmodell

Karriere Oppland har en modell for opplæring som kan brukes i alle yrkesfag. Den tar utgangspunkt i ordinær opplæring, 2 år i skole + 2 år i lære. Hvis deltakeren ikke får læreplass, etter Vg2, tilbys det alternativt Vg3 i skole/bedrift. Da inngås det en avtale med en bedrift, men det er Karriere Oppland som har ansvaret for den faglige oppfølgingen.

Denne modellen utløser ikke basistilskudd. Det er Karriere Oppland som melder deg opp til fag- eller svenneprøve.

Praksiskandidat

Praksiskandidateksamen er en teoretisk privatisteksamen på Vg3-nivå. For å kunne melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du ha bestått denne teorieksamenen, og du må ha minst 5 år fulltid relevant praksis i faget du ønsker å ta fag- eller svenneprøve i.

Søkere med relevant praksis kan få tilbud om eksamensrettede kurs i regi av Karriere Oppland.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som er i lønnet arbeid kan få en vurdering av sin realkompetanse, få restopplæring på egen arbeidsplass og så ta fagbrev på grunnlag av dette. Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets sider. 

Yrkeskompetanse

Noen yrkesfag fører ikke frem til fag-/svennebrev, men gir yrkeskompetanse. Helsesekretær og tannhelsesekretær er eksempler på slike fag.

Fag- og svennebrev 

Les mer om fag-/svennebrev på sidene til Fag- og yrkesopplæringen

Til toppen