Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget som kreves for å komme inn på høgskole og universitet.

Er du 23 år og har minst 5 års samlet erfaring fra arbeid og utdanning (23/5-regelen), får du generell studiekompetanse ved å bestå følgende 6 fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag

Les mer om 23/5-regelen på Samordna opptak

Studieform

Undervisningen er tilrettelagt for voksne. Det er både samlinger med tradisjonell undervisning i klasserom og nettstøttet undervisning.

Selv om du ikke har generell studiekompetanse, kan du bli tatt opp til enkeltstudier ved høgskoler og universitet på grunnlag av realkompetanse. Les mer om realkompetanse på Samordna opptak. 

Til toppen