Opplæringstilbud høsten 2023

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten hvert år. 

Vil du søke?

Karriere Innlandet Valdres kan tilby disse fagene: 

KI Valdres – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Matematikk Vg1 yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Matematikk Vg3 påbygg høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Naturfag Vg1 yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Naturfag Vg3 påbygg høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
KI Valdres – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Renholdsoperatør - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 kveldstid
Ev. andre yrkesfag, ta kontakt