Anbefaler desentralisert modell for voksnes læring

Hovedutvalg for utdanning ønsker en desentralisert organisering av voksnes læring. Nå sendes saken ut på høring.

Illustrasjonsbilde voksenopplæring - Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for utdanning behandlet onsdag saken om hvordan vi skal organisere voksnes læring i Innlandet.

Oppland og Hedmark fylkeskommuner jobbet med dette på to forskjellige måter, men nå skal voksnes læring organiseres likt i hele det nye fylket.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud presenterer to ulike måter å organisere dette arbeidet på i saksframlegget.

Modell A

Voksnes læring organiseres i regionale kompetanse- og karrieresentre. Modellen innebærer en organisering i ni kompetanse- og karrieresentre i en desentralisert struktur. I tillegg til veiledning og opplæring, skal sentrene samordne kunnskap om kompetansebehov og -tilbud i sin region.

Bamrud foreslår at sentrene legges til disse kommunene:

  • Elverum
  • Gran
  • Gjøvik
  • Hamar
  • Kongsvinger
  • Lillehammer
  • Nord-Aurdal
  • Sel
  • Tynset

Sentrene kan legges til videregående skoler med rektor som leder, noe som blant annet vil gi tilgang til lærere som er del av et større fellesskap (Modell A-1).

Alternativt kan sentrene koordineres direkte fra kompetanse- og tannhelsesjefen med en enhet i sentraladministrasjonen for voksens læring. Fordelen ved denne organiseringen er blant annet at sentrene kan samarbeide med de videregående skolene om å bruke skolens lærere, men de er ikke avhengig av det (Modell A-2).

Modell B

Vi etablerer ett overordnet kompetanse- og karrieresenter for Innlandet som en administrativ fagenhet. Sentret skal tilrettelegge for videregående opplæring for voksne gjennom de videregående skolene. Blant annet skal sentret sikre kvaliteten på tjenestetilbudet rettet mot voksne.

Bamrud peker på at en fordel med denne modellen, er at vi kan tilby videregående opplæring for voksne ved alle de 23 videregående skolene i Innlandet.

Anbefaler modell A

I innstillingen til vedtak har fylkeskommunedirektøren valgt ikke å anbefale noen av modellene. Dette ble etterlyst av blant andre Erik Ringnes (V).

- Det hadde vært mer hensiktsmessig at det forelå en anbefalt modell som du ber om synspunkter på, sa han.

Mari Gjestvang (Sp) var enig i dette og fremmet et tilleggsforslag på vegne av Ap og Sp om å vektlegge en desentralisert modell med selvstendig satsing på voksnes læring.

- Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet har etter diskusjon kommet fram til at vi vil sende med et signal om hvor vi vil. Vi tror det er mest riktig å ha en desentralisert modell, altså innenfor modell A, sa Gjestvang.

Høring

Både innstillingen fra fylkeskommunedirektøren og tilleggsforslaget fra Ap og Sp ble enstemmig vedtatt.

Saken blir dermed sendt ut på høring med frist for innspill 28. april. Alle som ønsker kan komme med innspill.

Etter at høringen er gjennomført, skal fylkeskommunedirektøren legge fram en sak for fylkestinget i juni.

Les mer om voksnes læring i sakspapirene

Til toppen