Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser fra neste skoleår

Regjeringen oppretter 1500 nye studieplasser ved fagskoler over hele landet. Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser.

Gledelig for Fagskolen InnlandetFagskolen Innlandet Gjørvik - Klikk for stort bilde

Rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid, er veldig glad for de nye studieplassene han kan tilby fra høsten.

– Vi er godt fornøyde med at vi har fått en stor andel av de nye studieplassene som regjeringen har delt ut i dag. Det betyr at vi er en skole som blir lagt merke til og som leverer på bestillingene. Fagskolen Innlandet har flinke ansatte som gir studentene god opplæring. Gjennom den nye tildelingen vil enda flere søkere nå kunne få plass hos oss og dermed få nyte godt av opplæringen vi gir. I tillegg vil enda flere arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor, spesielt i Innlandet få tilført kompetanse de har behov for, forklarer Tekrø Rolid

Innlandet får 139 nye plasser neste skoleår.  

  • Fagskolen Innlandet:                   115 studieplasser
  • AOF Norge, avd Hamar               9 studieplasser
  • Centric IT Academy, Hamar        15 studieplasser

Fagskolen Innlandet Gjøvik - Klikk for stort bildeFagskolen Innlandet Gjøvik Fagskolen Innlandet

Behov for flere fagutdannede

– Arbeidslivet har stort behov for flere fagutdannede. For regjeringen har det vært viktig å øke både kvaliteten og kapasiteten i fagskolene på en god måte. Jeg håper både unge fulltidsstudenter og eldre arbeidstakere benytter seg av det gode fagskoletilbudet vi har fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

1500 nye plasser

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge midler til 1 000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. I mai ble fylkeskommunene bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange de hadde kapasitet til å oppskalere. Totalen på de innmeldte plassene var 1 738.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har nå fordelt studieplassene til fylkeskommunene. Fordelingen er gjort med forbehold om vedtak i Stortinget. Direktoratets fordeling er gjort på bakgrunn av fylkeskommunenes kartlegginger og begrunnelser, og det har blitt lagt vekt på:

  • Dokumentasjon av behov i arbeidslivet
  • Klar og helhetlig beskrivelse av plan for økning i antall studieplasser i fylket
  • Involvering av arbeidslivet og fagskolene i behovskartleggingen
  • Realistisk plan for rekruttering av studenter

Kommer 1800 til gode

– På rekordtid har fylkeskommunene sammen med fagskolene og partene i arbeidslivet lokalt, funnet frem til tilbud som arbeidslivet har behov for, og som fagskolene har kapasitet til å oppskalere. Det er ekstra imponerende at fagskolene er i stand til å styrke tilbudet sitt så mye på så kort tid, sier Diku-direktør, Harald Nybølet.

Ettersom en stor andel av studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme 1 800 studenter til gode fra høsten 2020. De fleste studieplassene går til tekniske fag, helsefag og økonomisk-administrative fag. 

Les mer om Fagskolen Innlandet

Til toppen