Hser har tatt fagbrev i renholdsoperatørfaget

Gjennom prøveprosjektet modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) har Hser Naw Pay Kaw tatt fagbrev.

Fagbrev bestått

Hser Pay Naw Kaw og renholdsoperatørleder Bjørg Maurstad som har vært praksisveilederen hennes. - Klikk for stort bildeHser Pay Naw Kaw (t.v.) og renholdsoperatørleder Bjørg Maurstad som har vært praksisveilederen hennes. Karriere Innlandet Lillehammer/Eli B. Hestnes I februar i år besto Hser Naw Pay Kaw (40) fagprøven etter å ha brukt to og et halvt år på opplæringen.

Hun har nå fast jobb ved Lillehammer videregående, avdeling Sør, hvor hun også har hatt praksisen.

Renholdsleder Bjørg Maurstad veiledet henne i praksis, mens Karin Rise ledet den teoretiske fagopplæring. Hser har også fått norskopplæring av Gunvor Strangstadstuen og tilrettelegging av Sissel Fedje, begge fra Karriere Innlandet Lillehammer.

Flyktning og ny retning i Norge

Burmesiske Hser kom til Norge for ni år siden. Da hadde hun flyktet fra hjemlandet med mann og tre små barn og bodd flere år i en thailandsk flyktningeleir. I Thailand tok hun etter hvert spesialpedagogisk utdannelse og arbeidet med døve, blinde og psykisk utviklingshemmede barn og ungdom.  

Da hun kom til Norge ønsket hun å ta høyere utdanning eller fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men hun innså at det ble for utfordrende. På dette tidspunktet hadde hun fått aleneansvar for barna og måtte finne en vei inn i arbeidslivet i Norge som lot seg kombinere med den nye livssituasjonen. Valget falt på renholdsyrket.

Sammen med Nav og Karriere Innlandet Lillehammer la hun en plan for å oppnå fagbrev i renholdsoperatørfaget. Modulstrukturert yrkesopplæring (MFY) virket å være et overkommelig løp. Da kunne hun fullføre de enkelte modulene i sitt eget tempo, og både teori og praksisveiledning var knyttet til arbeidsstedet. Hun var likevel spent på om hun kunne klare det.

– Jeg var usikker på om jeg ville klare det, men jeg måtte bare tenke positivt. Teorien var den vanskeligste delen og jeg måtte lese mye på egen hånd. Mange ganger holdt jeg på å gi opp, men jeg måtte bare fortsette. Kollegaene mine og Bjørg forklarte meg godt underveis. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Hser.

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring er et forsøk som startet i 2017 og det vil bli en permanent ordning fra høsten 2024. Målet med modulforsøket er å prøve ut fleksible og tilpassede opplæringsløp for voksne deltakere.  

Modulforsøket har 5-7 moduler avhengig av faget. Modulforsøket er lagt opp slik at opplæringen i hovedsak foregår ute i bedrift, og at teorien blir flettet inn i praksis. Deltakeren skal etter opplæring i hver modul ha vurdering og et kompetansebevis.

Den enkelte deltaker bruker den tiden det er behov for i den enkelte modulen, og en kan jobbe med mål i ulike moduler samtidig. Laget rundt deltakeren, som består av praksisbedriften, faglærere, karrieresenteret og Nav, jobber tett sammen underveis.

Etter at alle modulene er bestått og godkjent, kan deltakeren melde seg opp til en ordinær fag- og svenneprøve.

MFY-opplæringen

Hser er fast ansatt ved Lillehammer videregående skole, avdeling Sør i dag og trives godt. - Klikk for stort bildeHser er fast ansatt ved Lillehammer videregående skole, avdeling Sør i dag og trives godt. Karriere Innlandet Lillehammer/Eli B. Hestnes

Bjørg Maurstad, renholdsoperatør-leder ved Lillehammer videregående skole, avdeling Sør, har vært praksisveileder for Hser. Bjørg beskriver henne som veldig godt motivert for opplæringen.

– Hser er arbeidsom, pliktoppfyllende og flink til å spørre til hun får svar, forteller Bjørg.

Hser er godt fornøyd med opplæringsmodellen, særlig det at hun slapp å ha undervisning på kveldstid. At alt foregikk på arbeidsplassen, var viktig for henne. Med aleneansvar for tre barn var det viktig å ha ettermiddagen fri, forklarer hun.

Bjørg forteller at samarbeidet med Hser, karrieresenteret og Nav har gått knirkefritt. Og hun har inntrykk av at det er bra for kandidatene som følger MFY-løpet at de kan hoppe i moduler og planlegge opplæringen etter arbeidsoppgavene på arbeidsstedet.

Renholdsyrket og arbeidsoppgaver

Arbeidsdagen til Hser består av ulik type renhold: daglig, periodisk og hovedrengjøring. Hun legger planer for uken og fører oversikt digitalt. Bjørg forteller at renholdsoperatøryrket har endret seg mye de siste årene og at det er viktig med fagutdanning.

– Tidene har endret seg, det er mer du må sette deg inn i før du kan utøve renholds-yrket i dag. Jeg tenker på slike ting som planlegging, materialer og hvilke vaskemiddel og kjemikalier man skal bruke. Det viktige er å bevare bygningen på alle måter. Hvis det gjøres feil, vil det slite mye på maling og møbler, forklarer Bjørg.

Praksisveiledning

– Hvordan har det vært å ha en kandidat i MFY-praksis hos dere ved Lillehammer videregående skole?

– Det var både artig og krevende. Det er krevende, for det blir ekstra jobb og tar mer av tiden din, men samtidig får jeg frisket opp ting. Man går ofte på autopilot. Nå må jeg lære bort ting riktig og tenke nøye gjennom det, sier Bjørg, og legger til at det er første gang de har tatt inn noen på dette opplæringsløpet.

Fagprøven

Hser grudde seg til den praktiske fagprøven, men alt gikk fint. Hun besto prøven og er nå fagutdannet renholdsoperatør. Hun fikk jobb ved Lillehammer videregående skole allerede før hun gikk opp til fagprøven, og trives godt ved arbeidsplassen.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er gode kollegaer her. Om jeg blir renholder hele livet, vet jeg ikke, men i min livssituasjon nå, passer det veldig bra, avslutter Hser.