Ledige plasser på agronomutdanning

Det er ledige plasser på voksenagronomutdanningen på Lena-Valle videregående skole fra høsten 2023. 

åker - Klikk for stort bilde jan kopriva To år på deltid

Agronomutdanningen går over to år på deltid, fra august 2023 til juni 2025.

Det er sju samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning.

Samlingene foregår primært på Lena-Valle videregående skole. Det må påberegnes egenarbeid og selvstudier.

Utdanningen har følgende hovedtemaer

 • planter
 • husdyr
 • skog og utmark
 • gardsdrift og økonomistyring
 • bygning, teknikk, klima og energi
 • næringsutvikling

Lyst til å bli med?

 • Du skal helst ha fylt 25 år.
 • Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk.

Kostnad

 • Opplæringen er gratis.
 • Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samling, må du dekke selv.
 • Du kan låne bøker av skolen.
 • Studiet gir grunnlag for stipend/lån i lånekassen.

For mer informasjon, gå til skolens hjemmeside