Nå bytter vi navn

Voksnes læring i Innlandet fylkeskommune heter Karriere Innlandet fra høsten 2022. 

"Innlandet fylkeskommune skal gi et likeverdig og kvalitativt godt tilbud om videregående opplæring og karriereveiledning for voksne, og ivareta den forsterkede kompetansepolitiske rollen som er tillagt fylkeskommunene. Det er et overordnet mål å tilrettelegge for at flere fullfører videregående opplæring og høyere utdanning i Innlandet". 

FT-sak 52/2021. 

Karrieresenter i alle regioner

Voksnes læring organiseres med ni selvstendige karrieresenter.

Dette betyr at fem karrieresenter fra Karriere Oppland, fire Senter for livslang læring og Karrieresenter Hedmark skal organiseres under samme paraply - Karriere Innlandet. Karrieresenter Hedmark blir en del av Karriere Innlandet Hamar. 

Sentrene er lokalisert ihender - Klikk for stort bilde truthseeker08

 • Sør-Østerdal, Elverum
 • Hadeland, Gran
 • Gjøvikregionen, Gjøvik
 • Hamar-regionen, Hamar
 • Kongsvinger-regionen, Kongsvinger
 • Lillehammer-regionen, Lillehammer
 • Valdres, Leira
 • Gudbrandsdal, Otta og Vinstra
 • Nord-Østerdal, Tynset

Felles oppgaveportefølje

Alle sentrene skal tilby likeverdige tjenester til innbyggerne i sin region. 

 • Videregående opplæring for voksne
 • Gratis karriereveiledning til voksne over 19 år
 • Nettverksutvikling
 • Motivasjonsarbeid
 • Rekruttere og innhente kompetansebehov 

Det utarbeides en strategi for tilbud av desentralisert høyere utdanning, i samarbeid med høyskolesentrene og utdanningsinstitusjoner på fag-/høyskole- og universitetsnivå i Innlandet. Denne skal til politisk behandling høsten 2022. 

Det ble i samme sak vedtatt at Fylkesdekkende senter for nettundervisning ved Trysil videregående skole skal videreføres som en selvstendig enhet. 

Tall fra voksnes læring 2020/2021

Tilstandsrapport 2021
Aktivitet Antall/andel
Totalt antall personer i videregående opplæring 2264
Totalt antall personer som tok yrkesfag 1302
Totalt andel minoritetsspråklige deltakere 46 %
Avlagte fagbrev, personer over 25 år 874
Antall personer til karriereveileding 1784

Mer informasjon om voksnes læring og hvert senter finnes i

Tilstandsrapport 2020/21 (PDF, 7 MB)