Nytt nettsamarbeid mellom karrieresentrene

Karrieresentrene i Gudbrandsdalen og Lillehammer samarbeider om nettundervisning i naturfag.

illustrasjon hjemmekontor - Klikk for stort bildeillustrasjon hjemmekontor Natan Dumlao Fra høsten 2019 ble fellesfagene naturfag og matematikk lagt om fra vanlig klasseromsundervisning til et utelukkende nettbasert studietilbud ved Karriere Oppland Lillehammer. Karriere Oppland Gudbrandsdal besluttet å bli med på nettprosjektet, og dermed ble det skapt et nytt samarbeid på tvers av sentrene.

Ønsket å samarbeide

I lang tid hadde de to sentrene pratet om et samarbeid, og nå bød anledningen seg.

- Karriere Oppland Gudbrandsdal manglet naturfaglærer i sitt distrikt, forteller Grete Lilleseter som har det administrative ansvaret for studiekompetansefagene ved Karriere Oppland Gudbrandsdal.

Videre forklarer hun at mange deltagere fra dalen har lang reise til undervisningssentrene på Otta og Vinstra. Nettundervisning ville løse disse utfordringene.

Gudbrandsdalen valgte derfor å bli med på naturfag studiekompetansefag over nett. Kjetil Berglund fra Karriere Oppland Lillehammer er ansvarlig for undervisningsopplegg og veiledning for begge regionene. Grete Lilleseter styrer administrasjon og organisering for deltagerne i Gudbrandsdalen.   

Lettere for deltagerne

- Det er mye mer fleksibelt slik, og flere kan være med på undervisningen. Det er en del fremmedspråklige som for eksempel ikke har besteforeldre som kan sitte barnevakt. Nå kan de faktisk være hjemme, sier Grete.

Kjetil føyer til:

- Det kan være store avstander og deltagerne kan bo veldig spredt, men de kan likevel delta på faget. Det blir også lettere for voksne å kombinere studiet med jobb, barnehageaktiviteter og andre ting, sier Kjetil, når han blir bedt om å forklare fordelene med nettundervisning.

Grete og Kjetil forteller at deltagerne tar fellesfag for å komme inn på høyere utdanning.

- Ved høyere utdanningsinstitusjoner i dag utvider de stadig bruken av digital undervisning og nye pedagogiske metoder. Da kan det være lurt å være godt forberedt, noe denne nettundervisning bidrar til, forklarer Grete og Kjetil.

Samarbeid mellom sentrene

- Jeg håper vi ansatte får tid og rom til å utvikle tilbudet, at vi kan utvide til flere fag etter hvert og få nok tid til å få gjort det bra, slik at det blir en god struktur, sier hun.

Sluttresultatene ble gode

Standpunktkarakterene ved det digitale naturfagstudiet viser seg å ha blitt bedre enn ved tidligere år med ordinær klasseromsundervisning.

42 deltagere, av i alt 50, fra Lillehammer fikk en snittkarakter på 4,7. De åtte deltagerne fra Gudbrandsdalen, inkludert flere fremmedspråklige, endte med et snitt på 5,1.

Vanligvis ligger sluttkarakterene mellom 3,5 og 4.

Undervisningen gir nye muligheter

Undervisningsopplegget er lagt opp slik at deltagerne får leksjoner med ferdig innspilt video-undervisning som de kan studere hjemme, og ulike oppgaver som de skal svare på.

På naturfag må deltagerne også delta på noen fysiske samlinger med laboratorieøvelser i løpet av året. Deretter blir det satt opp felles veiledninger over Teams som rådgiver Kjetil Berglund har ansvaret for.

- I begynnelsen måtte jeg hjelpe flere å komme inn på Teams, men i løpet av forholdsvis kort tid ble de trygge. De fleste deltagerne er mellom 25 og 30 år og er fôret med data hele oppveksten, så det er ikke noe problem. Det er gjerne innvandrere som er de eldste, og de kommer ofte fra land som har dårlig digital infrastruktur. De har trengt litt ekstra hjelp, men det har ikke medført noen store utfordringer, presiserer Kjetil.

Kjetil mener sågar at erfaringene med digital undervisningen kan åpne opp for nye pedagogiske muligheter.

- Nettundervisningen er med på å utvikle folks tanker om hva undervisning er. Det er ingen forskjell på om jeg har 30 eller 40 deltagere, så både økonomisk og ellers gir det fordeler og muligheter, sier han.

Guisele syns studiet var uproblematisk

Vi tok en prat med en av deltagerne ved nettstudiet for å høre hvordan vedkommende har opplevd nettundervisningen.

Guisele Orrego Arratea (35) bor i Lesja kommune med mann og en liten jente på fire år. Hun tok alle seks fellesfagene, inklusive naturfag, i løpet av studieåret 2019/20. Det er uvanlig å gjennomføre alle fagene på så kort tid fordi studiet er krevende og forutsetter mye selvstudium.

Ikke nok med det, hun gjorde det også svært godt på alle fagene, og standpunktkarakterene var høye. Guisele jobbet bare sporadisk i butikk i løpet av året, så hun kunne konsentrere seg om studiene.

Guisele kommer opprinnelig fra Peru, hvor det ikke er så lett å ta høyere utdanning. Hun kom til Norge i 2013, og jobbet som au pair i Oslo en tid. Etter to år giftet hun seg med en nordmann og flyttet til Lesja.

I Norge åpnet det seg muligheter for å ta mer utdannelse som voksen. Målet hennes var klart: hun ønsket å komme inn på høyere studier i økonomi og regnskap. Studiekompetanse ved karrieresenteret i Gudbrandsdalen var nødvendig på veien dit.

Nettundervisning ga økt fleksibilitet     

Dessuten, forteller hun, sendte Kjetil Berglund gode instruksjoner på hvordan Teams fungerte. Nettundervisningen ga også en fleksibilitet som var gunstig for hennes livssituasjon.

- Jeg har lang vei å kjøre fra Lesja for å delta på undervisning, derfor var det lettere med nettundervisning i min situasjon. Jeg kunne studere hvor mye og når jeg ville, og jeg kunne være hjemme mens jeg passet barnet, forteller hun.

Også de felles veiledningene til Kjetil Berglund gikk smertefritt, forteller hun.

- Kjetil er en veldig bra lærer. Han er tålmodig og flink med teknologi og digitale verktøy. Det var ikke vanskelig å forstå, forklarer hun.

Guisele forteller videre at en mulig forklaring på at nettstudiet gikk såpass greit, kan være at hun foretrekker digitale medier og visuell fremstilling bedre enn å lese fra en bok. Dessuten er hun nysgjerrig og selvstendig av natur, og liker å finne ut av ting.

Hun opplevde imidlertid at andre ved studiet slet med å beherske den teknologiske delen. Hun hjalp dem og forklarte når de henvendte seg til henne med spørsmål.

Nytenkning er viktig for fremtiden

Vi ber Grete Lilleseter og Kjetil Berglund se fremover og reflektere over hvordan teknologien vil prege undervisningen ved karrieresentrene i fremtiden. Grete mener det er viktig å være åpen for nye ideer og tenke nytt.

- Vi må være innovative, være åpne for nye løsninger, ikke bare si at: det var slik i fjor og slik har vi gjort i alle år. Vi må tenke nytt. Det er en ny tid og jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra. Vi må bare fortsette å utvikle det, sier Grete engasjert.

- Om 10–15 år tror jeg at vi kommer til å samarbeide enda mer, og vi kommer til å være mer på nett eller i kombinasjon med fysisk oppmøte. Det vil øke fleksibiliteten for deltagerne, men det krever også at veilederne er innstilt på teknologibruken, avslutter Kjetil Berglund.

Skrevet av Eli Beate Hestnes.

Til toppen