Omorganisering av voksnes læring på høring

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring har vært på høring.

Illustrasjon høring - Klikk for stort bildeIllustrasjon høringDet ble lagt ut høringsnotat om harmonisering av voksnes læring i Innlandet. 

Fylkeskommunedirektøren oppfordret alle interessenter og samarbeidspartnere om å komme med innspill til dokumentet. 

Vi ønsket tilbakemelding på

  • Hvilken modell ivaretar best voksnes læring i Innlandet og fylkeskommunens utvidede rolle som kompetansepolitisk aktør?
  • Hva er sentrale faktorer som må vektlegges når det gjelder tjenestetilbudet innenfor voksnes læring?
  • Hva er viktig når det gjelder organisering av tilbudet til voksne, og hvordan skape best mulig samhandling mellom fylkeskommunen, kommunene og andre kompetanseaktører?

Høringsdokument

Her finner du høringsnotatet og mer informasjon

Høringsfrist

Fristen for innspill var satt til 28. april 2021, og ved fristens utgang har fylkeskommunen mottatt over 50 innspill fra kommuner, regionråd og andre samarbeidsparter. 

Politisk behandling

Saken skal til politisk behandling i fylkestinget i juni 2021. 

Til toppen