Tilgang på utdanning utjevner forskjeller mellom folk

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Sp, skriver om betydningen for desentrale utdanninger.

illustrasjon - Klikk for stort bildeillustrasjonI et debattinnlegg i GD 7. juli uttrykker Knutsdatter Strand betydningen desentrale fag- og høyskoletilbud har å folk, hvor de kan ha muligheten til å ta høyere utdanning der de bor. 

Strategi for fleksibel høyere utdanning i Innlandet

Samtidig sendte fylkeskommunen ut et forslag til Strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning i Innlandet.

Formålet med strategien er å øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud av høy kvalitet som er tilpasset de ulike behovene arbeidslivet og enkeltmennesker har.

Høringsfristen var 5. september 2022, og strategien ble vedtatt av fylkestinget i februar 2023 (PS 8/2023).