Hva kan Karriere Innlandet bidra med?

Vi kan bistå bedriften i hele prosessen fra søknad om tilskudd til gjennomføring av kurs og opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing, skriving, regning og IKT.

Hvorfor satse på grunnleggende ferdigheter?

Færre ulykker

Ansatte må kunne lese godt nok til å forstå en sikkerhetsinstruks.

Færre feilleveranser

Ansatte bør kunne fylle ut og lese en pakkseddel.

Digitale verktøy krever lese- og skriveferdigheter

Overgangen fra manuelt arbeid til automatiserte prosesser krever effektive lese- og skriveferdigheter, samt grunnleggende dataferdigheter.

Ansatte med lave basisferdigheter er oftere syke

Mangel på grunnleggende ferdigheter er en viktig årsak til langtidssykemeldinger og uførhet. Ansatte blir syke av å ikke kunne bidra på lik linje med de andre.

Godt å bli satt pris på

Medarbeidere føler seg ivaretatt av å bli satset på. Tilfredse medarbeidere er effektive medarbeidere.

Er bedre forberedt på omstilling

De fleste virksomheter må gå gjennom omstillingsprosesser. Medarbeidere som har gode grunnleggende ferdigheter stiller sterkere i disse prosessene. 

Gode lese- og skriveferdigheter er første steg mot fagbrev

Flere ansatte med fagbrev styrker virksomhetens posisjon. Dyktige ufaglærte medarbeidere kan ha problemer med teoridelen av et fagbrev hvis de ikke behersker lesing og skriving godt nok.

Kontakt oss

Vi har lang erfaring og gode referanser som leverandør av opplæring og kurs innen basisferdigheter.

Ta kontakt med karrieresenteret ditt for mer informasjon