Kompetansepluss

Organisasjoner og bedrifter kan søke om tilskudd til opplæring i basisferdigheter for voksne som er i arbeid.

Hva er basisferdigheter?

Basisferdigheter er grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, data, norsk og muntlig kommunikasjon.

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss (tidligere BKA - Basisferdigheter i arbeidslivet) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.

Les mer om Kompetansepluss