Vurdering av realkompetanse

Dokumentert realkompetanse gir deg kortere vei fram til studiekompetanse eller fag-/svennebrev.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kunnskap ogillustrasjon - Klikk for stort bilde medicalAlert UK/Unsplash alle ferdigheter du har skaffet deg gjennom tidligere utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse.

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert kompetansen din opp mot en læreplan i videregående opplæring, og kan få godkjent hele eller deler av et fag. Dette vil gi deg et kompetansebevis på hva du kan og hvilke mål i læreplanen som er godkjent.

Hvis du skal søke opplæring, er vurderingen et grunnlag for å planlegge opplæringsløpet mot den sluttkompetansen du ønsker. 

Hvordan søke?

Søk på www.vigo.no eller kontakt karrieresenteret dersom du trenger hjelp eller informasjon. 

Kopier av alle attester, vitnemål og annet som du mener er relevant for å synliggjøre kompetansen din, må du sende/levere til karrieresenteret ditt.

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

Etter at du har sendt inn søknad på vigo.no, får du bekreftelse på søknaden og innkalling til veiledning.

Karriere Innlandet går gjennom all skriftlig dokumentasjon du har fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv, opplæring osv. I tillegg har du en samtale med en veileder som kjenner ditt fagområde.