Opplæringstilbud 2023/2024

Det er oppstart av fellesfag og yrkesfag om høsten. Vi tilbyr også høyere yrkesfaglig utdanning i samarbeid med Fagskolen Innlandet med oppstart i januar.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Gudbrandsdalen

I samarbeid med Fagskolen Innlandet: 

Høyere yrkesfaglig utdanning i Gudbrandsdal
Høyere utdanning Varighet Studiepoeng Oppstart Gjennomføring
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse 2 år 60 Uke 2 - 2024 Deltid, nett- og samlingsbasert

Karriere Innlandet Gudbrandsdal tilbyr disse fagene:

KI Gudbrandsdal – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Matematikk 1P, 2P og 2P-y høsten 2023 - våren 2024 kveld
Norsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Engelsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Samfunnskunnskap høsten 2023 - våren 2024 kveld
Historie høsten 2023 - våren 2024 kveld
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 kveld
KI Gudbrandsdal – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helsefag for fremmedspråklige høsten 2023 - våren 2024 dag
Byggdrifterfaget - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 kveld
Renovasjonsfaget - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 dag

Vil du søke?