Kontakt administrasjonen

Har du spørsmål om opplæring, studie- eller karriereveiledning,  eller spørsmål rundt karrieresentrenes tjenester og tilbud tar du kontakt med det karrieresenteret som ligger nærmest der du bor. 

Andre henvendelser om voksnes læring kan gjøres til oss. 

Karriere Innlandet administrasjonen

Administrasjonen for de ni karrieresentrene sitter i fylkeshuset på Hamar.

Telefon

62 00 08 80

E-post

post@innlandetfylke.no

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Fakturaadresse

  • Vi godtar kun faktura i EHF (elektronisk handelsformat).
  • Innlandet fylkeskommunes organisasjonsnummer: 920 717 152

Les mer om Karriere Innlandet

Til toppen