Opplæringstilbud 2023/2024

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

Vil du søke?

Karriere Innlandet Hamar tilbyr disse fagene:

KI Hamar høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Engelsk høsten 2023 - våren 2024 dag
Matematikk høsten 2023 - våren 2024 dag/kveld
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 dag/kveld
Samfunnsfag høsten 2023 - våren 2024 dag
Historie høsten 2023 - våren 2024 dag
Norsk høsten 2023 - våren 2024 dag
KI Hamar høst 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helse- og oppvekstfag Vg1 høsten 2023 - våren 2024 kveld
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2023 - våren 2024 dag
Barn- og ungdomsarbeiderfag Vg1, Vg2 og Vg3 høsten 2023 - våren 2024 kveld
Norsk for yrkesfag - forberedende kurs høsten 2023 - våren 2024 dag
Fellesfag for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dag
Ev. andre yrkesfag, ta kontakt dag/kveld
Eksamensrettet veiledning i alle yrkesfag, ta kontakt dag/kveld