Opplæringstilbud 2023/2024

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

Vil du søke?

Karriere Innlandet Lillehammer tilbyr disse fagene:

KI Lillehammer – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Norsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 kveld
Engelsk høsten 2023 - våren 2024 kveld
Matematikk 1P, 2P og 2 PY høsten 2023 - våren 2024 kveld
Historie høsten 2023 - våren 2024 kveld
KI Lillehammer – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helse- og oppvekstfag Vg1 august 2023 - juni 2024 dagtid
Helsearbeiderfaget Vg2 august 2023 - juni 2024 dagtid
Helsesekretær Vg2 kan tilby eksamensrettet veileding, ta kontakt samlingsbasert
Helsesekretær Vg3 kan tilby eksamensrettet veileding, ta kontakt samlingsbasert
Barne- og undomsarbeiderfaget kan tilby eksamensrettet veileding, ta kontakt samlingsbasert
Ev. andre yrkesfaglige løp ta kontakt for mer informasjon