Opplæringstilbud 2023/2024

Det er oppstart av fellesfag og yrkesfag om høsten. Vi tilbyr også høyere yrkesfaglig utdanning i samarbeid med Fagskolen Innlandet med oppstart i januar.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Valdres

I samarbeid med Fagskolen Innlandet:

Høyere utdanning i Valdres
Høyere utdanning Varighet Studiepoeng Oppstart Gjennomføring
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - desentralisert 2 år 60 Uke 2, 2024 Deltid, nett- og samlingsbasert
BIM-moduler for byggenæringen 1 år 15 Uke 6, 2024 Deltid, nett- og samlingsbasert

Karriere Innlandet Valdres kan tilby disse fagene: 

KI Valdres – Tilbud høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Matematikk Vg1 yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Matematikk Vg3 påbygg høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Naturfag Vg1 yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
Naturfag Vg3 påbygg høsten 2023 - våren 2024 ettermiddag/kveld
KI Valdres – Tilbud høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Renholdsoperatør - praksiskandidat høsten 2023 - våren 2024 kveldstid
Ev. andre yrkesfag, ta kontakt

Vil du søke?