Fristen for å melde deg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 1. februar. 

Nye elever som har manglet passord til sin brukerkonto kan få disse via IKT på skolen.

illustrasjon hjemmekontor

Karrieresentrene i Gudbrandsdalen og Lillehammer samarbeider om nettundervisning i naturfag.

Det er etablert åtte bransjeprogram for kompetanseutvikling. Tilbudene er for ansatte, permitterte og ledige.

Fagskolen Innlandet Gjørvik

Regjeringen oppretter 1500 nye studieplasser ved fagskoler over hele landet. Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser.

Illustrasjon av skilt

Mange av oss må tenke nytt om jobb og karriere. Trenger du hjelp og råd?

Til toppen