Illustrasjon høring

Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring har vært på høring.

Illustrasjonsbilde voksenopplæring

Hovedutvalg for utdanning ønsker en desentralisert organisering av voksnes læring. Nå sendes saken ut på høring.

Tammam besto fagprøven i kokkfaget. Karriereveileder Sissel Fedje (t.h.) har vært kontaktperson for Tammam og er imponert over arbeidsinnsatsen hans.

Tammam Kerbaj (30) bestod fagprøven i kokkfaget i fjor høst. 

Nye elever som har manglet passord til sin brukerkonto kan få disse via IKT på skolen.

illustrasjon hjemmekontor

Karrieresentrene i Gudbrandsdalen og Lillehammer samarbeider om nettundervisning i naturfag.

Det er etablert åtte bransjeprogram for kompetanseutvikling. Tilbudene er for ansatte, permitterte og ledige.

Fagskolen Innlandet Gjørvik

Regjeringen oppretter 1500 nye studieplasser ved fagskoler over hele landet. Fagskolen Innlandet får 115 nye plasser.

Illustrasjon av skilt

Mange av oss må tenke nytt om jobb og karriere. Trenger du hjelp og råd?

Til toppen