Karriere Innlandet fra 1. august 2022

Voksnes læring harmoniseres under paraplyen Karriere Innlandet. 

Skriv-gjør-lær – nytt prøveprosjekt

Karrieresenteret starter prøveprosjekt med tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige. 

Aktivere brukerkonto i Innlandet

For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

Anbefaler desentralisert modell for voksnes læring

Hovedutvalg for utdanning ønsker en desentralisert organisering av voksnes læring. Nå sendes saken ut på høring.

Stor arbeidsinnsats ga fagbrev på kort tid

Tammam Kerbaj (30) bestod fagprøven i kokkfaget i fjor høst. 

Nytt nettsamarbeid mellom karrieresentrene

Karrieresentrene i Gudbrandsdalen og Lillehammer samarbeider om nettundervisning i naturfag.

Bransjerettet opplæringstilbud

Det er etablert åtte bransjeprogram for kompetanseutvikling. Tilbudene er for ansatte, permitterte og ledige.

Til toppen