Er du framtidas sykepleier?

Høsten 2024 kan du ta sykepleierstudiet på deltid med praksis nært hjemstedet ditt i Gudbrandsdal, Hadeland og Valdres. 

Fagskoletilbud i Sør-Østerdal

Gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Sør-Østerdal IPR gjør det mulig med oppstart av unikt fagskoleprosjekt. 

BIM-moduler for byggenæringen

Nå kan du ta 15 studiepoeng på tre BIM-moduler ved Karriere Innlandet Valdres. Oppstart modul 2 i september 2024. 

Fagskolestudium - Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

I samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbys dette studiet på Lillehammer og Otta fra høsten 2023.

Ledige plasser på agronomutdanning

Det er ledige plasser på voksenagronomutdanningen på Lena-Valle videregående skole fra høsten 2023. 

Karriereveiledning og det grønne skiftet

Det har vært en enorm økning i interessen for karriereveiledning og bærekraft de siste fem årene. 

Marit tar fagbrev i voksen alder

Marit Lund Nyhus (56) følger for tiden eksamensrettet veiledning mot fagbrev i aktivitørfaget.

Hser har tatt fagbrev i renholdsoperatørfaget

Gjennom prøveprosjektet modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) har Hser Naw Pay Kaw tatt fagbrev.

Aktivere brukerkonto i Innlandet

For å kunne bruke våre digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

Tilgang på utdanning utjevner forskjeller mellom folk

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Sp, skriver om betydningen for desentrale utdanninger.