Ledige plasser på agronomutdanning

Det er ledige plasser på voksenagronomutdanningen på Lena-Valle videregående skole fra høsten 2023. 

Karriereveiledning og det grønne skiftet

Det har vært en enorm økning i interessen for karriereveiledning og bærekraft de siste fem årene. 

Marit tar fagbrev i voksen alder

Marit Lund Nyhus (56) følger for tiden eksamensrettet veiledning mot fagbrev i aktivitørfaget.

Hser har tatt fagbrev i renholdsoperatørfaget

Gjennom prøveprosjektet modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) har Hser Naw Pay Kaw fått mulighet til å ta fagbrev.

Tilgang på utdanning utjevner forskjeller mellom folk

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Sp, skriver om betydningen for desentrale utdanninger.

Høstens tilbud hos Karriere Innlandet

Her ser du hvilke tilbud vi har i høst/vinter.

Nå bytter vi navn

Voksnes læring i Innlandet fylkeskommune heter Karriere Innlandet fra høsten 2022. 

Gratis opplæring

Vi minner om at det er gratis å ta videregående opplæring hos oss i Karriere Innlandet.

Skriv-gjør-lær – nytt prøveprosjekt

Karrieresenteret starter prøveprosjekt med tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige. 

Aktivere brukerkonto i Innlandet

For å kunne bruke våre digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.