Fag- og svennebrev

Som voksen er det flere veier fram til fag- og svennebrev. Karriere Innlandet tilbyr flere ulike modeller.

Som voksen i videregående opplæring skal du i hovedsak få et tilbud som er tilpasset voksne. 

Flere veier til fag- og svennebrev
fagbrev - Klikk for stort bilde

Karriere Innlandet har utarbeidet en vei fram mot fag- eller svennebrev som kan brukes i alle yrkesfag.

Du starter alltid med en veiledningssamtale, kartlegging av praksis og en realkompetansevurdering av tidligere erfaring og skolegang.

Deretter tilpasses opplæringen til de målene i læreplanen du mangler på Vg1 og Vg2. Hvis du ikke får læreplass etter Vg2, får du tilbud om alternativt Vg3 i skole/bedrift. Det inngås så avtale med en bedrift, og Karriere Innlandet har ansvaret for den faglige oppfølgingen.

Denne modellen utløser ikke basistilskudd. Det er Karriere Innlandet som melder deg opp til fag- eller svenneprøve.

Praksiskandidat

Praksiskandidat-eksamen er en teoretisk privatisteksamen på Vg3-nivå. For å kunne melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du ha bestått denne teorieksamenen, og du må ha minst 5 år fulltid relevant praksis i faget du ønsker å ta fag- eller svenneprøve i.

Søkere med relevant praksis kan få tilbud om eksamensrettede kurs i regi av Karriere Innlandet.

Les mer om praksiskandidat

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som ønsker å ta fagbrev i bedriften de jobber i.

Du får en vurdering av realkompetansen din, og får den restopplæringen du trenger. Så tar du fagbrev på grunnlag av dette.

Du må ha minst ett års praksis i lærefaget, og den faglige kompetansen (realkompetansen) din avgjør hvor lang læretiden blir.

Les mer om fagbrev på jobb

Yrkeskompetanse

Noen yrkesfag fører ikke frem til fag-/svennebrev, men gir yrkeskompetanse. Helsesekretær og tannhelsesekretær er eksempler på slike fag.

Les mer om fag- og svennebrev 

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Les mer om oppmelding til fag- og svenneprøve