Ta høgere utdanning der du bor

Karriere Innlandet legger til rette for at du kan ta høgere utdanning og fagskoleutdanning der du bor. 

I samarbeid med 

ved pc - Klikk for stort bilde pixbay.com

fag- og høgskolene skal karrieresentrene

  • gi informasjon om studietilbud
  • gjennomføre og tilrettelegge for studentene
  • gi tilgang på rom og datautstyr
  • gi tilbud om faglig og pedagogisk veiledning

Fagskole

Vi samarbeider med Fagskolen Innlandet.

Du kan følge enkelte fagskolestudier ved våre sentere. 

Mer informasjon om studietilbud finner du på siden til

Fagskolen Innlandet

Høgskole

Enkelte høgskolestudier kan følges ved ett eller flere av våre karrieresenter. Vi samarbeider også tett med høgskolesentrene i Innlandet.

Tynset studie- og høgskolesenter

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Ny strategi

Det jobbes for tiden med en Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høgskoler og universiteter i Innlandet. Den skal si mer om hvordan tilbudene skal tilbys og organiseres i framtiden.

Strategien skal legges fram til politisk behandling høsten 2022.  

Mer informasjon

Ta kontakt med karrieresenteret for å få mer informasjon om fagskole eller høgskolestudier som kan følges i din region.