Hva er karrieveiledning?

Står du ved et veiskille? Er du i en situasjon der du er i ferd med å skifte jobb eller ta videreutdanning? Vi tilbyr gratis karriereveiledning for alle voksne.

Klikk for stort bilde Kompetanse Norge Arbeidsmarkedet er i endring og har behov for fleksibilitet, høyere kompetanse, omstilling og effektivitet. Hvordan påvirker det deg?

Karrieresentrene tilbyr karriereveiledning og studieveiledning slik at du kan ta gode valg om opplæring og arbeid. Dette er et gratis tilbud for alle over 19 år som bor i Innlandet fylke.

Karriereveiledning

  • Ønsker du å skifte jobb eller ta utdanning?
  • Ønsker du en samtale om interesser, verdier og dine muligheter?
  • Trenger du hjelp i prosessen med å søke jobb?

Ta kontakt med oss!

Bestill karriereveiledning på ditt lokale karrieresenter

Vi hjelper deg videre

Vi tilbyr støtte og veiledning slik at du kan ta bevisste valg om opplæring og arbeid. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge dine ønsker og behov, din kompetanse og dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Sammen kan vi finne fram til gode yrkes- og utdanningsvalg for deg. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Karriereveiledning.no

Du kan også snakke med karriereveiledere på karriereveiledning.no på chat eller telefon.

Les mer om karriereveiledning på karriereveiledning.no

Film om karriereveiledning

Kompetanse Norge har laget en kort animasjonsfilm om karriereveiledning. Den forteller hva karriereveiledning kan bidra med når du er usikker på veien videre i arbeidslivet. Gjennom samtaler kan vi finne ut av hva du kan og hva du vil.

Se filmen på andre språk: engelsk, fransk og arabisk