Klage på karakter

Som deltaker i Karriere Innlandet har du rett til å klage på karakterer som skal på kompetansebeviset/vitnemålet. Fristen for å klage er 10 dager.