Opplæringstilbud 2023/2024

Vi starter opp nye studietilbud i løpet av høsten.

Vil du søke?

Karriere Innlandet Kongsvinger tilbyr disse fagene:

KI Kongsvinger høsten 2023 fellesfag
Fag til generell studiekompetanse Periode Tid for undervisning
Norsk Vg1 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Norsk Vg2/Vg3 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Matematikk 1P-Y og 2P-Y høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Naturfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Engelsk høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Samfunnskunnskap høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Historie høsten 2023 - våren 2024 dagtid
KI Kongsvinger høsten 2023 yrkesfag
Yrkesfag Periode Tid for undervisning
Yrkesjåførfaget høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Helsearbeiderfag Vg2 høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Norsk for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Matematikk for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Naturfag for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Samfunnskunnskap for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid
Engelsk for yrkesfag høsten 2023 - våren 2024 dagtid