Videregående opplæring for voksne

Du trenger videregående opplæring hvis du skal ta høyere utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til et yrke.

Innlandet fylkeskommune tilbyr og skole - Klikk for stort bilde element5digital/unsplash.com tilrettelegger for videregående opplæring for voksne som

 • ikke har fullført videregående opplæring
 • er 25 år eller eldre
 • har fullført grunnskolen eller tilsvarende
 • er bosatt i Innlandet

Dersom du oppfyller disse kravene, har du rett til gratis videregående opplæring (voksenrett).

Hva betyr rett til videregående opplæring?

 • Du har rett til videregående opplæring som fører fram til yrkeskompetanse (fag- eller svennebrev) eller generell studiekompetanse.
 • Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for voksne.
 • Du har rett til et kortere opplæringsløp på bakgrunn av realkompetansen din.
  (realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter skaffet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte)

Gratis opplæring

Blir du tatt inn på opplæring hos Karriere Innlandet, er opplæringen gratis.

Hvordan søker du om opplæring?

Du søker via vigo.no.

Informasjon om fagplaner finner du ved å gå inn på vilbli.no.

Inntaksrekkefølge 

Ved stor pågang blir søkerne prioritert i denne rekkefølgen (jf. opplæringslova, forskrift §§6-49):

 1. Voksne søkere med rett til videregående opplæring
 2. Voksne søkere uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
 3. Voksne søkere uten rett som har studie- eller yrkeskompetanse
 4. Voksne kan søke om inntak til ordinær videregående opplæring. Voksne søkere blir da prioritert etter ungdom med rett etter opplæringslova §3-1.

Annet morsmål

Har du utenlandsk opprinnelse, må du dokumentere at du har norsk grunnskole eller tilsvarende.

Har du ikke slik dokumentasjon, kan du ta kontakt med voksenopplæringen i hjemkommunen din for å få vurdert realkompetansen din på grunnskolenivå.

Opplæringen blir tilpasset dine behov

Opplæringen blir lagt til rette for deg og tilpasset dine behov. Antall søkere til de ulike utdanningene vil påvirke når, hvor og hvordan opplæringen blir gitt.

Opplæringen blir organisert både som samlinger med forelesninger, arbeid i grupper eller individuelt med veiledning på en skole eller via teams. Dette varierer fra klasse til klasse. På nett vil du kunne finne lærestoff, levere oppgaver og kommunisere med veiledere og andre deltakere.

Du får hjelp av en fag- og studieveileder på karrieresenteret.

Du kan låne PC

Har du liten erfaring med bruk av PC, får du tilbud om dataopplæring ved kursstart. På karrieresenteret  kan du disponere PC til avtalte tider.