BIM-moduler for byggenæringen

Nå kan du ta 15 studiepoeng på tre BIM-moduler ved Karriere Innlandet Valdres. Oppstart modul 2 i september 2024. 

Mann med VR-briller - Klikk for stort bildeBIM-moduler for byggenæringen vil gi deg en innføring i både 3D-modellering og IFC (Industry Foundation Classes). Jan Tore Øverstad

Etterspurt kompetanse

I løpet av få år har BIM blitt «et must» i byggebransjen. 

Med digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering, bidrar BIM til en tryggere og mer effektiv byggeprosess. BIM-teknikere er blitt en svært etterspurt yrkesgruppe.

Hva lærer du?

I dagens samfunn stilles det stadig større krav til effektiv prosjektgjennomføring i byggebransjen som både skal være tidsbesparende, bærekraftig og ha god kvalitet. 

Ved å øke kompetansen innenfor BIM (bygningsinformasjonsmodellering), vil du få en  dypere forståelse for hvordan modellering kan være et godt verktøy for å oppnå best mulig  kvalitet i ulike byggeprosjekt. 

«BIM-moduler for byggenæringen», vil gi deg en innføring i både 3D-modellering og IFC  (Industry Foundation Classes), samt en  innføring i samhandling og koordinering. 

3 moduler – 15 studiepoeng

Dette studiet består av tre moduler på fem studiepoeng hver. Modulutdanning er korte, spissede utdanninger for arbeidslivet.

Utdanningen er nettbasert med samlinger, slik at du kan kombinere studiet med jobb.

Søk hos Fagskolen Innlandet

Modul 1:
Struktur og databehandling

Modulen gir deg innsikt i viktige aspekter av byggeprosjekter som går utover den visuelle modelleringen. 

Du vil lære om:

Datastrukturer:
Forståelse av mappestruktur, fillagring, fillagringsplattformer og hvordan de brukes i BIM-prosjekter. 

Databehandling:
Bruk av  prosjekthoteller, håndtering av data med versjoner.

Datautveksling:
Håndtering av datautveksling mellom ulike aktører i BIM-prosjekt. 

Oppstart våren 2024

Modul 2:
3D-modellering og bearbeiding av informasjon 

I denne modulen vil du lære å bruke to av de mest populære og avanserte programvarene for bygningsinformasjons-modellering (BIM) – Revit og ArchiCAD. 

Du vil lære om:

Grunnleggende konsepter i BIM: 
Forståelse av prinsippene bak BIM og hvordan det kan revolusjonere prosessen med design og bygging. 

Bygge et digitalt bygg: 
Lære å opprette en fullstendig digital modell av et bygg, inkludert vegger, tak, gulv, dører, vinduer og mer. 

Visualisering og analyse: 
Bruk av 3D-modeller for visualisering og analyse av byggdesign og konfliktdeteksjon. 

Prosjektdokumentasjon: Generere automatiserte tegninger, rapporter og dokumentasjon fra modellen. 

Oppstart i uke 36 høsten 2024. Du kan starte direkte på modul 2. 

Modul 3:
IFC-bearbeiding og modellkontroll

Denne modulen fokuserer på å forstå og håndtere Industry Foundation Classes (IFC), et åpent standardformat for utveksling av BIM-data. 

Du vil lære om:

IFC-standard og konsepter:
Forståelse av IFC-standardens struktur og prinsipper.

Visualisering av IFC-data:
Bruk av verktøy og metoder for å  eksportere IFC-filer og visualisere både geometri og  informasjon..

Kvalitetskontroll av BIM- modeller: 
Implementering av kontrollprosesser for å sikre nøyaktigheten og kvaliteten til BIM-modellene og klassifisering av informasjon og komponenter. 

Oppstart høsten 2024 

Les mer om BIM-moduler for næringslivet (PDF, 224 kB)

Hva kan du bli?

Etter endt modulutdanning vil du utvikle essensielle ferdigheter innenfor Mini BIM og 3D- modellering. Dette vil forberede deg for spennende karrieremuligheter som BIM- koordinator, prosjektleder eller BIM-konsulent. 

Hvis du ønsker å ta en full BIM-teknikk- utdanning på 60 studiepoeng, kan du  potensielt få fritak fra relevante emner og akselerere din karrierevei i bygg- og anleggssektoren. Utdanningen gir deg en solid plattform for å lykkes i en stadig mer digitalisert bransje. 

Fagbrev som kvalifiserer til opptak

Betongfaget • Byggmontasjefaget • Brannforebygger • Byggdrifterfaget • Glassfaget • Industrisnekkerfaget • Isolatørfaget • Limtreproduksjonsfaget • Malerfaget • Murer- og flisleggerfaget • Murerfaget • Stillasbyggerfaget • Tak- og membrantekkerfaget • Trelastfaget • Trevare- og bygginnredningsfaget • Tømrerfaget • Vei- og anleggsfaget • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget