Marit tar fagbrev i voksen alder

Marit Lund Nyhus (56) følger for tiden eksamensrettet veiledning mot fagbrev i aktivitørfaget.

Marit får gode tilbakemeldinger fra brukerne ved Gartnerhagen bo- og servicesenter. - Klikk for stort bildeMarit får gode tilbakemeldinger fra brukerne ved Gartnerhagen bo- og servicesenter. Karriere Innlandet Lillehammer/Lars Erik Rasmussen Marit er ansatt i Aktiv omsorg i Lillehammer kommune hvor hun har ansvaret for aktiviteter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter.

Hun har lang og allsidig praksis innen aktivitøryrket og får stadig gode tilbakemeldinger fra arbeidsplassen og brukerne. Dette motiverte henne til å prøve å formalisere kunnskapene sine i et fagbrev. Gjennom karrieresenteret fikk hun mulighet til å legge et løp for å oppnå dette.

Veiledning mot eksamen

Med Marit sin lange praksis i faget var praksiskandidatordningen et naturlig valg. 

Her kan du lese mer om praksiskandidatordningen

Marit (f.v.) og Line treffes jevnlig og diskuterer fag.  - Klikk for stort bildeMarit (f.v.) og Line treffes jevnlig og diskuterer fag. Karriere Innlandet Lillehammer/Lars Erik Rasmussen. Denne vinteren og våren får hun eksamensrettet veiledning mot fagbrev i sitt lærefag. Det er en veiledning som forbereder til en fem timers skriftlig teorieksamen.

Karrieresenteret benytter Line Gustavsen Bræin fra Aktiv omsorg i Lillehammer kommune som fagperson og veileder i denne prosessen. Line er utdannet aktivitør og har lang fartstid i faget.

Line og Marit treffes med jevne mellomrom og diskuterer fag og løser tidligere eksamensoppgaver frem mot teorieksamen i mai, og forhåpentligvis oppmelding til fagprøven på sensommeren.

Godt fornøyd med opplæringen

Marit er godt fornøyd med denne måten å få opplæring på. Hun opplever at hun får bevisstgjort og reflektert over hva hun gjør i jobben sin hver dag.

– For meg handler det om å bli sett, og jeg opplever en stor støtte og trygghet i samhandlingen med veilederen min.

Dette bekrefter Line og sier at dette er berikende for begge parter.

– Vi prater fag på jobben og har fine diskusjoner og refleksjoner rundt det som oppstår i hverdagen. Dette blir kompetanseheving for begge parter, forteller hun.

Men Marit legger ikke skjul på at det også har vært utfordrende å begynne med opplæring i voksen alder.

– Det har vært krevende, for det er tross alt en del år siden jeg gikk på skolen. Men det samarbeidet som er mellom karrieresenteret og bedriften gir meg en trygghet, forteller hun.

Hva er praksiskandidatordningen?

Praksiskandidatordningen (privatist) er et løp mot fagbrev som passer for deg som har lang og allsidig praksis i et lærefag, det vil si minst fem års fulltid relevant praksis i faget.

Før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat, må du ha bestått en teoretisk vg3-eksamen i lærefaget. Karrieresenteret tilbyr eksamensrettet veiledning eller kurs for å kunne bestå denne teoretiske prøven.

Marits bakgrunn

Marit har bakgrunn og lang erfaring fra klesbransjen. Hun har også jobbet som dekoratør i samme bransje. Endringer i jobbsituasjonen hennes gjorde at hun valgte å prøve en ny yrkesretning.

Marit fikk jobb som miljøarbeider i bolig, og senere som aktivitør ved Aktiv omsorg i Lillehammer kommune. Hun har jobbet ved Gartnerhagen i vel et år nå og får gode tilbakemeldinger fra arbeidsplassen. De opplever henne som godt egnet til yrket. Marit blir oppfattet som en trygg og god omsorgsperson som ser brukerne.

Hva er en aktivitør?

En aktivitør jobber med å tilrettelegge for fysiske og sosiale tilbud til ulike brukergrupper slik at de kan oppleve mestring, mening og innhold i hverdagen.

Som aktivitør kan man arbeide i ulike institusjoner og sammenhenger, det være seg i boliger, dagsentra, arbeidssentre for eldre og funksjonshemmede, barnehager, skolefritidsordningen, institusjoner for rusmisbrukere eller fengsler.

Rett yrke

Gjennom den eksamensrettede veiledningen Marit får nå, får hun bekreftet at hun er rett person på rett plass.

– Hver dag får jeg bekreftet at jeg kan dette, og det er veldig motiverende, avslutter hun fornøyd.